Tworzenie prezentacji multimedialnej – zadania

Zadanie polega na stworzeniu krótkiej prezentacji multimedialnej.

Prezentacja musi zawierać:

  1. slajd zawierający Tytuł prezentacji, datę jej powstania, nazwę i adres szkoły;
  2. slajd – spis treści/o czym będzie mowa?
  3. kolejne slajdy – treść opatrzona zdjęciami, schematami, rysunkami wg potrzeb (treść pobieramy z poniższych plików zgodnie z kierunkiem kształcenia tj.: hotelarze pobierają plik HOT1 lub HOT2, turyści TUR1 lub TUR2, logistycy LOG1 lub LOG 2);
  4. przed ostatni slajd zawiera bibliografia/w naszym przypadku proszę podać adresy stron z których pobrano zdjęcia lub rysunki;
  5. ostatni slajd – cytat na temat oraz imię i nazwisko autora

HOT1          HOT2          TUR1          TUR2         EKO1

REK1          REK2           LOG1          LOG2         EKO2