Informatyka…

Wprawdzie w zawodzie technik hotelarstwa informatyka jest nieodzownym elementem to w tym dziale mówimy przede wszystkim o informatyce w szerokim tego słowa znaczeniu. Znajdziemy tu materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć na tym przedmiocie.