Test diagnostyczny z informatyki – etap poprzedni

Proponowany przebieg lekcji:

  • Uczniowie otrzymują wydrukowany materiał z pliku pdf.
  • oraz kartę do udzielania odpowiedzi z pliku pdf.
  • Uczniowie zapoznają się z treścią zawartych pytań i udzielają wg nich najlepszą odpowiedź.
  • Po przeprowadzonym teście do kart odpowiedzi przykładam wycięty szablon i zaznaczam prawidłowe odpowiedzi.
  • W arkuszu kalkulacyjnym mam zrobiony plik do którego wprowadzam informację o błędnych odpowiedziach na podstawie powstałego wzoru mogę wnioskować na które elementy muszę położyć większy lub mniejszy nacisk.
  • Uczniowie sami zliczają sobie punkty dla własnej satysfakcji. Nie wolno wystawiać ocen na podstawie takiego testu.

Plik z testem.

Karta odpowiedzi.