Wyszukiwanie informacji w Internecie

Proponowany przebieg lekcji:

Uczniowie korzystając z dostępu do internetu wyszukują zadanych informacji w Internecie. Ważne jest aby uświadomić uczniów, że muszą poddawać informacje weryfikacji, sprawdzać kiedy notatka powstała, kto jest autorem itp.

Poniżej znajduje się plik do pobrania i wypełnienia.
WAŻNE!
Wykorzystując wyszukiwarkę Google wykonaj polecenia znajdujące się w pliku. Treść wpisz w miejsce kropek (kropki skasuj). Odpowiedzi wpisz czcionką pochyloną (italik)i w kolorze niebieskim.

Plik do pobrania i edycji