Informatyka

Komunikacja i wymiana informacji w internecie

Zadanie pierwsze!

Poniżej znajduje się przycisk który pozwoli Tobie na zapoznanie się z prezentają na temat dzisiejszego zagadnienia. Obejrzyj ją, zawiera informacje które już na pewno znasz. Warto je sobie przypomnieć.

Komunikacja interpersonalna - wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe

Dokument zadania drugiego

Poniższy przycisk umośliwia pobranie dokumentu potrzebnego do realizacji zadania drugiego

Na pewno znasz poniższe ikony to przykład komunikacji i wymiany informacji