E-nauczanie i inne e-usługi

Proponowany przebieg lekcji:

  • Uczniowie otrzymują wydrukowany materiał z pliku lub pobierają plik do edycji.
  • Zapoznają się z jego treścią.
  • Oglądają prezentacje w prezi.
  • Na podstawie prezentacji wykonują część zadań.

Plik edycji dla uczniów l”E-nauczanie i inne e-usługi

Prezentacja prezi “E-nauczanie i inne e-usługi”