Tworzenie prezentacji multimedialnej na podstawie konspektu

At our creating program you could find essay writers for virtually any budget allowed. We make certain the highest quality of each pieces of paper they supply essay writing service

Proponowany przebieg lekcji:

  • Uczniowie otrzymują wydrukowany materiał z pliku pdf.
  • Zapoznają się z jego treścią.
  • Nauczyciel omawia zagadnienie na podstawie prezentacji.
  • Podczas prezentacji uczniowie prowadzą notatki w materiałach.
  • Na koniec nauczyciel wyświetla prezentacje z przykładami złej i dobrej organizacji slajdów.

Plik pdf do wydruku i rozdania uczniom “Tworzenie prezentacji multimedialnej

Prezentacja – “Tworzenie prezentacji multimedialnej na podstawie konspektu”Tworzenie prezentacji multimedialnej na podstawie konspektu

Prezentacja – “Złe i dobre zastosowanie wiedzy w tworzeniu prezentacji”

Złe i dobre zastosowanie wiedzy w tworzeniu prezentacji