Co znajdziesz w zasobach strony?

Starałem się podzielić stronę na kilka sekcji. Każda poświęcona jest innym zagadnieniom związanym z zawodem technik hotelarstwa.

Obsługa… – poświęcona jest obsłudze konsumenta w zakładach gastronomicznych. Znajdziemy tu materiały dydaktyczne i multimedia związane z pracą w restauracjach hotelowych i nie tylko…

Utrzymanie… – znajdziemy tu ciekawe materiały związane z zagadnieniami utrzymania czystości w zakładach hotelarskich.

Świadczenie… – świadczenie usług dodatkowych w zakładach hotelarskich to przedmiot zawierający szereg ciekawych zagadnień i to właśnie jemu poświęcony został materiał w tym obszarze.

Testy… – tu znajdziecie przykłady testów przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Część tych testów to oryginalne arkusze egzaminów zawodowych. Polecam jako materiał ćwiczeniowy przed egzaminami w kwalifikacjach T.11 i T.12