Podstawa programowa

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (http://www.koweziu.edu.pl/, https://www.ore.edu.pl/) wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zamieszcza nowe podstawy programowe „poskładane” dla każdego zawodu. Stanowią one wyciąg z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Podstawy programowe 2012

Podstawy programowe 2017